Prižiūrime įmonių elektros ūkį, atliekame techninį aptarnavimą, šaliname gedimus. Atliekame atsakingo asmens už elektros ūkį funkcijas.

Vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti skiriamas atestuotas asmuo atsakingas už elektros ūkį, jei turimų elektros įrenginių leista naudoti galia, esant įvadui trifaziui yra didesnė kaip 30 kW.

Atsakingo asmens už elektros ūkį funkcijos:

  • atliksime elektros įrenginių apžiūras;
  • teiksime pasiūlymus elektros ūkio būklei gerinti;
  • sudarysime elektros įrenginių techninių aptarnavimų ir apžiūrų grafikus;
  • vykdysime elektros energijos suvartojimo apskaitą;
  • teiksime pasiūlymus elektros ūkio būklei gerinti;
  • organizuosime dokumentacijos, elektros maitinimo schemų sudarymą;
  • organizuosime varžų matavimus.